Антонів Альона Андріївна – Віп Мед

Антонів Альона Андріївна

доктор медичних наук. консультант медичного центру

Доктор медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».

У 2007 році з відзнакою закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю “Лікувальна справа”. Після закінчення академії з 2007-2009 рр. пройшла інтернатуру та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Терапія”. З 2007 по 2009 рр. навчалася у магістратурі за спеціальністю “Внутрішні хвороби” при кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, яку успішно закінчила.

В 2012 році апробувала та захистила кандидатську дисертацію та присвоєно науковий ступінь кандидат медичних наук. В 2019 році апробувала та захистила докторську дисертаційну роботу та присвоєно науковий ступінь доктора медичних наук. Проходила медичні стажування для удосконалення сучасних методів діагностики та лікування внутрішніх хвороб у медичних закладах Німеччини, Фінляндії, Литви.

Спеціалізації (головні напрямки) :

  • внутрішні хвороби,

  • кардіологія,

  • гастроентерологія,

  • дієтологія.

Є автором та співавтором 250 друкованих праць у виданнях різного рівня, видано 32 деклараційних патентів України, 2 методичні рекомендації МОЗ України, 8 нововведень МОЗ України, 3 інформаційних листи, 45 раціоналізаторських пропозицій, що обгрунтовує можливість використання новітніх методів діагностики та лікування.